Scientific Publishing House

Centre of Sociological ResearchCentre of Sociological Research

Partners
 • Publishing Partners:

   

  University of Szczecin (Poland)  Foundation of International Studies 


  Mykolas Romeris University (Lithuania)


  Academy of Economic Studies in Bucharest (Romania)

   

 • Membership:

   
  CrossRef

Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego

Books

ES

Polityka gospodarcza, społeczna i ekologiczna w dobie kryzysu światowego

Marian Malicki, Svitlana Bilan

DOI:10.14254/978-83-60903-98-8/2009